• +90 850 22 55 669
  • info@efesgrouplojistik.com.tr

Puantörlük

img

Liman, gümrüklü sahalar, serbest bölge, antrepo ve diğer faaliyet sahaları içinde günlük programa göre yapılan işlerde; muayene, tespit, muhafaza, teslim, bekleme, rezerve, manifesto fazlası veya noksanlığı ile ilgili evrakları tanzim ve takip eden, işlerin duraksamadan yürütülmesi için yükleme boşaltma postasını sevk ve idare eden kişidir.
Puantör, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
Muayene, tespit, muhafaza, teslim, rezerve, manifesto fazlası veya noksanlığı belirtilen evrakları tanzim ve takip etmek,
Liman ve diğer tüm genel faaliyet sahasında yapılan yükleme boşaltma işlerinde çeşitli sebeplerle boş kalacak işçilere ait bekleme zaptını tanzim etmek,
Posta çizelgesini tanzim etmek,
İşyerinde en uygun yükleme-boşaltma teçhizatının uygun usulde kullanılmasını sağlamak,
İş akışını temin etmek, duraksamaya sebebiyet vermemek,
İstif yapma ve bozma prensiplerine dikkat etmek, puantajı okunaklı ve muntazam bir şekilde tutmak, kazıntı ve silinti yapmamak,
Gemi, kara vasıtası ve vagonlara yapılacak yükleme boşaltmalarda gerekli kayıtları tutmak,
Postayı sevk ve idare etmek,
Vasıtalara ve işyerine ait hususi bilgileri işçilere öğretmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.